3D Tumblr Themes
"If they respect you, respect them. If they disrespect you, still respect them. Do not allow the actions of others to decrease your good manners, because you represent yourself, not others."
-Mohammad Zeyara (via gezel)
"And in the end, the love you take, is equal to the love you make."
-Paul McCartney (via icanrelateto)

lindsaylohoean:

how many calories do u burn by sliding down a wall crying

 Yung lalaking liligawan ka sa personal. Hindi sa text o chat. Yung lalaking may lakas na loob na pumunta sa bahay niyo para lang humingi ng permisyo sa mga magulang mo na ligawan ka. Yung lalaking handang patunayan hindi lang sayo, pati sa mga magulang mo na malinis talaga ang intensyon niya sayo. Yung gagawin niya lahat para sayo, kahit mahirap makuha lang niya yung matamis mong oo.